Nieterminowe złożenie dokumentów a płatność za fracht

Transport międzynarodowy obwarowany jest wieloma przepisami. Na straży ich prawidłowego stosowania cały szereg ustaw i rozporządzeń stworzonych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jako że nasz kraj działa na terenie Unii Europejskiej, przepisy te muszą być kompatybilne również ze wszelkimi przepisami wspólnotowymi.

Ustawy wyznaczają główne ramy funkcjonowania tej dziedziny działalności gospodarczej, która umożliwia przewożenie towarów i osób na terenie kraju i poza jego granicami. W aktach wykonawczych zawierane są natomiast wszelakie zestawienia czasu pracy kierowców, stawki, które przewoźnicy naliczą zleceniodawcy za fracht. Mowa jest również o możliwych karach za wszelkie uchybienia, takie jak opóźnienia w dostawie, niedotrzymywanie terminów i innych warunków zawieranych w umowach.

Z tych właśnie rozporządzeń, stanowiących instrukcję wykonywania ustawy głównej, użytkownicy mogą dowiedzieć się, czy można nałożyć karę w przypadku uchybień, na przykład czy można obciąć fracht za brak dokumentów w terminie. Orzecznictwo sądowe w sprawie „nieterminowe złożenie dokumentów a płatność za fracht” zajmuje dość jednoznaczne stanowisko: spedytor może ukarać firmę transportową, jeśli ta nie przedłożyła odpowiednich dokumentów w terminach, o jakich była mowa w zawartej umowie.

Kara może być nałożona na dwa sposoby. Albo będzie to wydłużenie terminu płatności o 60 dni, albo zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 100 euro. Ewentualna kara musi być jednak ustalona wcześniej w formie bardzo konkretnej. Jeśli kara nie będzie ustalona w umowie w sposób precyzyjny, sąd może podważyć jej zasadność, a tym samym zwolni z obowiązku poniesienia kary podmiot, który za nieterminowe wywiązanie się z obowiązku ukarany być powinien. Zawieranie zapisów niekonkretnych uwzględniających widełki wartości np. „od 50 do 100 euro” lub nieprecyzyjne sformułowania typu „kara w wysokości co najmniej 50% wartości wynagrodzenia” zostaną więc podważone przez sąd orzekający. Kara nakładana jest tylko na jeden sposób: albo kara pieniężna, albo wydłużenie okresu płatności.

Więcej informacji można wyczytać na stronie https://www.kpmm.pl/, należącej do Kancelarii Prawnej Michałowski i Wspólnicy. Prawo Transportowe jest tą dziedziną, z której kancelaria uczyniła swą flagową działalność. Prawnicy zatrudnieni w kancelarii posiadają olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie. W każdym momencie służą pomocą w zakresie formułowania i rozumienia umów ramowych, pomogą zawrzeć korzystne umowy z firmami ubezpieczeniowymi, przeprowadzą windykację przeterminowanych należności oraz pomogą sformułować odwołanie od nałożonych na zainteresowany podmiot kar i obciążeń.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here